ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
«Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην περίοδο της κρίσης:
Από το αδιανόητο στο αυτονόητο» 

Πανελλήνια Συνάντηση Δικτύωσης και Συνεργασίας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 21–23 Νοεμβρίου 2014

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της πολύ σημαντικής προσπάθειας επικοινωνίας, συνεργασίας και δικτύωσης που ξεκίνησε με τα 10 Forum με συμμετοχή Δημόσιων Φορέων και Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου, Συλλόγων Aυτοεκπροσώπησης ασθενών και οικογενειών, η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ) σας προσκαλεί σε Πανελλήνια Συνάντηση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση που θα γίνει από 21 – 23  Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Είναι σε όλους μας ξεκάθαρο πλέον ότι η ανάγκη δικτύωσης και συνεργασίας σε μια κοινή βάση λειτουργίας είναι επιτακτική. Οι νέες ανάγκες, οι νέες συνθήκες, οικονομικές και κοινωνικές, απαιτούν και νέες απαντήσεις. Προς αυτή τη κατεύθυνση η επιθυμία και ο στόχος όλων μας είναι αυτή η Συνάντηση να στοιχειοθετήσει τις ανάγκες και τα προβλήματα, ώστε να προβούμε σε λύσεις που θα καταλήξουν στη δέσμευση για το αμετάκλητο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης πάνω στους άξονες του Ψυχαργώς 3. 

Κύριος κορμός της θεματολογίας είναι τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, τα ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας των δομών, οι συμβάσεις με τα θεσμικά πλαίσια εντός και εκτός της Ελλάδος, η οικονομική στήριξη της ψυχικής υγείας, η αναζήτηση εναλλακτικών πόρων, η προοπτική μετά το 2015.

Η Συνάντηση απευθύνεται σε επαγγελματίες και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συγγενείς, φοιτητές, εθελοντές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το παρόν και το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και των θεσμών που την υπηρετούν. Απευθύνεται επίσης και κυρίως, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την ψυχική υγεία.

Η σκέψη όλων είναι ότι πρέπει να λειτουργούμε προνοητικά και προληπτικά ώστε να είμαστε μπροστά από τις όποιες εξελίξεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους άλλους, π.χ. Υπουργείο, Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουν κάτι που θα πρέπει όλοι εμείς, ως άμεσα εμπλεκόμενοι τόσα χρόνια στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση, να έχουμε κάνει. Υποχρέωση όλων μας είναι να προασπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και να της διασφαλίσουμε μέλλον και προοπτική.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στις Ομάδες Εργασίας προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα και να καταλήξουμε μαζί σε συγκεκριμένες προτάσεις – λύσεις που θα εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο συνεχές σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Συγκεκριμένος στόχος είναι η δέσμευση των πολιτικών στην τελική συζήτηση που θα γίνει την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, στη λήξη των εργασιών.. 


Για την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή


Π. Σακελλαρόπουλος
Καθηγητής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής